Viser arkivet for stikkord dans

Velkommen til Tango Nordvest på Origo!

Først litt “internt”: Jada, dette er også et “sosialt medie”. Jeg har skrevet litt mer om det på en annen sone jeg har her på Origo. Men nok om det….

Dette er, inntil videre, en åpen sone hvor det etter hvert vil komme informasjon fra Tango Nordvest, og hvor vi håper på tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer og andre som ønsker å meddele noe som fortrinsvis har å gjøre med argentinsk tango. Kristiansund, også kjent som “Lille Buenos Aires”, er tilholdsstedet for Tango Nordvest, en klubb stiftet i januar 1999 av og for folk med interesse for argentinsk tango. Her har vi opprettholdt et relativt godt tilbud, synes vi selv, til å være en liten by på Nordvestlandet. Men….

Tegn i tiden tyder på at vi kanskje blir nødt til å innskrenke vår virksomhet og kanskje redusere tilbudene hva dansekvelder angår. Ikke minst er dette selvsagt et spørsmål om ressurser. Etter deltagelsen på de forskjellige kursene vi har hatt gjennom snart 14 år og andre henvendelser vi får angående vår virksomhet, virker det som at interessen for argentinsk tango så absolutt er tilstede i vårt nærmiljø. Det som er litt bemerkelsesverdig er at etter endt kurs, er det svært få som dukker opp på våre dansekvelder på Lille-Onkel, midt i byens sentrum, og de færreste ser det vært å melde seg inn i klubben. Medlemstallet har holdt seg noenlunde stabilt på det vi kan kalle smertegrensen i de siste 5-6 årene, så vi har tatt innover oss at noe bør gjøres for å få økt oppslutning. Gode ideer og forslag mottas med stor takk!

Inntil videre kan jeg ikke annet enn å anbefale kurs med Adrian Carmona som det skal finnes litt mer om til høyre på denne siden.

Hilsen Espen, Leder av Tango Nordvest