Viser arkivet for stikkord hjemmeside

Bilder til hjemmesiden mottas med takk!

Hjemmesidene til Tango Nordvest er ment som en god kilde til informasjon om klubbens aktiviteter. Det er selvsagt noe som kunne ha blitt fremstilt helt enkelt med masse tekst og ingen bilder. Svart på hvitt! Det finnes mange nok kjedelige måter å bli informert på, derfor ønsker vi at den som er inne på tangonordvest.no skal ha en viss positiv opplevelse og kanskje ønske å se innom senere av andre grunner enn praktiske opplysninger..
Redaksjonen(!) i tangonordvest.no har mottatt ganske mange bilder fra forskjellige arrangementer i klubben, og er svært takknemlig for alle! Kanskje er vi, unnskyld.., jeg for kresen når det gjelder hvilke bilder som skal vises på sidene våre!? I tillegg til bilder fra de siste ukers begivenheter, og da tenker jeg på Adrian Carmonas besøk, vil gode forslag til forbedringer av hjemmesidene i sin helhet mottas med takk!